• Nema predloga

Informacije o stanju na računima

Banca Intesa je uvela novi način informisanja klijenata o raspoloživom stanju po tekućem računu i/ili platnim karticama. Prilikom podizanja gotovine na bankomatima Banca Intesa, na slipu (priznanici) se štampa raspoloživo stanje...

Banca Intesa je uvela novi način informisanja klijenata o raspoloživom stanju po tekućem računu i/ili platnim karticama. Prilikom podizanja gotovine na bankomatima Banca Intesa, na slipu (priznanici) se štampa raspoloživo stanje, i to:

  • Za debitne kartice – raspoloživo stanje na tekućem računu,
  • Za kreditne kartice – raspoloživo stanje po kreditnoj kartici.

Usluga je dostupna isključivo korisnicima platnih kartica Banca Intesa.

Chat