• Nema predloga

Restauracija Novopazarskih bedema

Banca Intesa je potpisala Ugovor o saradnji sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture za sprovođenje projekta obnove Bedema u Novom Pazaru, čime su stvoreni uslovi za početak radova na restauraciji jednog od tri pobednička lokaliteta u okviru projekta Mesto koje volim.

Banka je Ugovorom Zavodu donirala sredstva u visini od 10 miliona dinara namenjena za restauratorske i konzervatorske radove na novopazarskoj tvrđavi, a kao institucija pod čijom se zaštitom nalazi ovaj spomenik kulture, Zavod će uraditi projekat obnove, obaviti selekciju izvođača radova i vršiti stručni nadzor njihovih aktivnosti. Projektom su predviđeni radovi na Severnom i Zapadnom bastionu tvrđave, koji će obuhvatiti nadziđivanje bedema na zapadnoj strani, obradu kruna oba ugradna zida, blokovanje lica bedema, kao i temeljno čišćenje područja.

Projekat Mesto koje volim Banca Intesa je pokrenula u maju 2011. godine a pored Novopazarskih bedema, za čiju obnovu je glasalo 36.145 građana, Banka će finansirati i restauraciju i revitalizaciju Obeležja Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu u Beogradu i Beogradske kapije na Petrovaradinu.

Chat