• Nema predloga

Banca Intesa domaćin sastanka Srpskog filantropskog foruma

Razumevajući značaj združenog delovanja u širenju društvene odgovornosti, Banca Intesa ugostila je članice Srpskog filantropskog foruma i bila domaćin prvog godišnjeg sastanka ovog tela. Učešćem u radu foruma Banka nastoji da doprinese osmišljavanju i realizaciji kvalitetnih, smislenih i transparentnih projekata korporativne filantropije u Srbiji.

Srpski filantropski forum osnovan je krajem 2010. godine sa idejom da se podstakne razvoj filantropije u Srbiji. Forum radi kroz četiri radne grupe čiji članovi čine napore da obezbede više mehanizama za davanje u Srbiji, bolji zakonodavni okvir za razvoj filantropije, minimume standarda za transparentna izveštavanja i promovišu filantropiju kao neizostavni deo naše svakodnevice.

Chat