• Nema predloga

Intesa Vita progam za finansiranje zdravstvenih usluga

Banca Intesa razvila je paletu gotovinskih i potrošačkih zajmova za plaćanje zdravstvenih usluga pod nazivom Intesa Vita. Svim zainteresovanim građanima, bez obzira da li su klijenti Banke ili ne na raspolaganju su, pod jednakim i izuzetno povoljnim uslovima, krediti za vantelesnu oplodnju, krediti za finasiranje čuvanja i skladištenja matičnih ćelija, pozajmice za plaćanje DNK analize i krediti za plaćanje stomatoloških usluga.

Sve navedene zajmove Banca Intesa plasira u vidu potrošačkih kredita dok za vantelesnu oplodnju i skladištenje i čuvanje matičnih ćelija građanima nudi i gotovinske pozajmice pogodne za plaćanje dodatnih troškova koji prate ove procese. Takođe, u Banca Intesa građanima su na raspolaganju i potrošački krediti za kupovinu opreme za bebe pod istim uslovima koji važe za potrošačke zajmove iz Intesa Vita programa.

„Razvijanjem društveno odgovornih proizvoda i usluga Banca Intesa nastoji da doprinese stvaranju kvalitetnijeg ambijenta za život i rad u Srbiji. Intesa Vita je koncept koji građanima obezbeđuje lagodno finansiranje nekih od najznačajnijih životnih planova zahvaljujući inovativnim partnerstvima koje smo ugovorili sa specijalizovanim zdravstvenim ustanovama. Program je osmišljen kao otvorena platforma koja će postepeno uključivati nove proizvode i partnerstva u cilju osnaživanja postojeće ponude i pružanja proaktivnog odgovora na rastuće potrebe klijenata.“, rekao je Rikardo Parasporo član Izvršnog odbora i direktor Divizije za poslovanje sa fizičkim licima i malim biznisom Banca Intesa.

Chat