• Nema predloga

Banca Intesa član Kluba prijatelja UNICEF-a

Banca Intesa novi je član „Kluba prijatelja UNICEF-a“, programa stalnih mesečnih donatora koji ima za cilj da obezbedi srećnije detinjstvo za decu Srbije i unapredi uslove za njihov rast i razvoj.

U sklopu podrške „Klubu prijatelja UNICEF-a“, Banca Intesa poziva svoje klijente da i sami pruže doprinos radu fonda otvaranjem trajnog naloga putem kojeg će vršiti redovne mesečne uplate ili polaganjem jednokratnih dobrovoljnih priloga za podršku programa UNICEF-a u Srbiji. Banca Intesa će sve uplate po ovom osnovu osloboditi plaćanja provizije.

Cilj „Kluba prijatelja UNICEF-a“ je da se podigne svest o tome da su deca briga svakog pojedinca, svake kompanije, celog društva, da ukaže na neophodnosti brige za decu, kao i da omogući da što više ljudi redovnim mesečnim donacijama, bez obzira na visinu iznosa, podrže aktivnosti UNICEF-a i na taj način pomogne da se stvori kritična masa za kreiranje boljih uslova za život i razvoj dece u našoj zemlji.

Chat