• Nema predloga

Povoljni krediti za preduzetnice u Vojvodini

Banca Intesa je uvela novu uslugu koja građanima omogućuje da u ekspoziturama Banke koriste usluge posredovanja u trgovanju akcijama i obveznicama devizne štednje na Beogradskoj berzi, kao i da obavljaju ostale berzanske poslove sa hartijama od vrednosti. Detaljnije:

Banca Intesa Beograd i Panonska banka Novi Sad, potpisale su sa Garancijskim fondom AP Vojvodine Sporazum o dugoročnom finansiranju STAR UP projekata nezaposlenih žena i projekata za nabavku opreme žena preduzetnica sa stažom do tri godine, na teritoriji Srema i Bačke, čime je saradnja proširena na čitavu Vojvodinu. Zahvaljujući obostranoj usmerenosti na razvoj malog biznisa, Banca Intesa i Garancijski fond AP Vojvodine su sredinom novembra 2006. godine započeli sa realizacijom prvog projekta ove vrste u zemlji, sa ciljem da ženama preduzetnicama omoguće dobijanje kredita po izuzetno povoljno povoljnim uslovima za pokretanje i razvoj sopstvenog biznisa. Pilot faza projekta, koja je bila ograničena samo na teritoriju Banata, pokazala je da postoji interesovanje, volja i inicijativa žena da se bave preduzetništvom. To potvrđuje i brojka od 25 odobrenih kredita u iznosu od 31 milion dinara, pri čemu je zanimljivo da su gotovi svi krediti odobreni za finansiranje započinjanja sopstvenog biznisa.Pored dosadašnjih 50 miliona dinara, Banca Intesa je za kreditiranje ženskog preduzetništva u Vojvodini izdvojila i dodatna sredstva u iznosu od 100 miliona dinara. Dugoročni krediti odobravaju se u iznosu do 2 miliona dinara, na rok otplate do 6 godina, sa mogućnošću korišćenja grejs perioda do 12 meseci. Zahvaljujući podršci Garancijskog fonda Vojvodine koji svojim garantnim potencijalom obezbeđuje adekvatnu zaštitu od rizika, ovi krediti se odobravaju po znatno povoljnijim uslovima u odnosu na tržišne, po fiksnoj godišnjoj kamatnoj stopi od 6,95% i EKS do 7,52%, uz primenu valutne klauzule.

Chat