• Nema predloga

Rad elektronskih servisa Banca Intesa

Usled greške kod registratora internet adrese došlo je do poteškoća u regularnom funkcionisanju određenih elektronskih servisa Banca Intesa, koji su u ovom trenutku nedostupni pojedinim grupama korisnika.

Stručni tim Banke radi na rešavanju situacije preusmeravanjem saobraćaja na lokalne internet servis provajdere od kojih je većina već izvršila neophodne izmene. Ovo znači da najveći broj korisnika nema problema u pristupu Banca Intesa elektronskim servisima. Banka očekuje da će tokom dana i preostali internet provajderi ažurirati svoje domen servere što će omogućiti nesmetan rad svih elektronskih servisa. Banca Intesa se svojim klijentima zahvaljuje na strpljenju i razumevanju povodom nastale situacije.

Chat