• Nema predloga

Krediti za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

Banca Intesa je u saradnji sa EFSE (European Fund for South-East Europe) u svoju ponudu namenjenu registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima uvela kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta. Mogućnost da apliciraju za ovu vrstu pozajmice imaju sva registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije Republike Srbije, koja otvore namenski poljoprivredni račun u Banca Intesa. Krediti će se odobravati u iznosu do 100.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan realizacije kredita, uz kamatnu stopu od 8.5 odsto + 6M EURIBOR i maksimalan rok otplate do 120 meseci. Predmet finansiranja može da bude bilo koje poljoprivredno zemljište uz uslov da korisnik kredita već ima u vlasništvu veću površinu poljoprivredne zemlje od površine koja se finansira.

Banca Intesa je prva na domaćem tržištu obezbedila kreditnu liniju iz inostranih izvora za kupovinu zemljišta, koja je isključivo namenjena registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima i koja omogućava fleksibilnost u smislu delimične upotrebe odobrenih sredstava. To praktično znači da su sredstva nakon odobrenja na raspolaganju klijentu u narednih 6 meseci i da ih on može koristiti u nekoliko navrata, odnosno po potrebi, bez ponovnog procesa odobravanja kredita, a sve u okviru prvobitno odobrenog limita.

Chat