• Nema predloga

Banca Intesa osvojila tri prestižna priznanja

Banca Intesa je uvela novu uslugu koja građanima omogućuje da u ekspoziturama Banke koriste usluge posredovanja u trgovanju akcijama i obveznicama devizne štednje na Beogradskoj berzi, kao i da obavljaju ostale berzanske poslove sa hartijama od vrednosti. Detaljnije:

Banca Intesa je na osnovu rangiranja londonskog finansijskog magazina „Finance Central Europe“ i inostranih konsultanskih kuća, nagrađena sa tri prestižna internacionalna priznanja za 2007. godinu.U konkurenciji domaćih i stranih banaka iz regiona jugoistočne Evrope, a na osnovu ostvarenih poslovnih rezultata, Banca Intesa je ocenjena kao: najbolja banka srednje veličine u jugostočnoj Evropi i najbolja banka u Srbiji, dok je Draginja Đurić, predsednica Izvršnog odbora Banca Intesa, četvrti put za redom, proglašena za bankara godine u Srbiji. “Drago nam je što već petu godinu za redom dobijamo značajna internacionalna priznanja. Ona predstavljaju potvrdu našeg dosadašnjeg dinamičnog razvoja i poslovnog uspeha, koji se ogleda u visokim stopama rasta zabeleženim u svim segmentima poslovanja, snažnom rastu bilansne sume i učvršćivanju tržišne pozicije u uslovima zaoštrene konkurencije,” izjavila je ovim povodom Draginja Đurić.

Chat