• Nema predloga

Brokerske usluge u ekspoziturama Banca Intesa

Banca Intesa je uvela novu uslugu koja građanima omogućuje da u ekspoziturama Banke koriste usluge posredovanja u trgovanju akcijama i obveznicama devizne štednje na Beogradskoj berzi, kao i da obavljaju ostale berzanske poslove sa hartijama od vrednosti. Detaljnije:

Brokerske usluge u ekspoziturama Banca Intesa

Banca Intesa je uvela novu uslugu koja građanima omogućuje da u ekspoziturama Banke koriste usluge posredovanja u trgovanju akcijama i obveznicama devizne štednje na Beogradskoj berzi, kao i da obavljaju ostale berzanske poslove sa hartijama od vrednosti. Građani u ekspoziturama Banca Intesa mogu otvoriti vlasnički račun hartija od vrednosti i namenske novčane račune za trgovanje hartijama od vrednosti, izvršiti registraciju vlasništva, dati nalog za kupovanje i prodaju akcija i obvezica, ili nalog za deponovanje. Ova usluga je za sada, omogućena u 37 ekspozitura Banca Intesa širom zemlje.

Prosečna provizija za trgovanje hartijama od vrednosti je 1%, uz najniže troškove u otvaranju vlasničkih računa, dok je otvaranje namenskih novčanih računa bez naknade. Takođe, za sve klijente koji odluče da trguju akcijama posredstvom Banca Intesa, obezbeđena je 50% niža provizija za saldiranje novčanih transakcija po ovom osnovu.

Banca Intesa je uvođenjem ove usluge klijentima omogućila da uz najniže troškove, jednostavno i brzo prodaju svoje akcije i obveznice, ali i da svoja slobodna sredstva ulažu u rastuće tržište akcija. Na ovaj način će građanima iz različitih delova zemlje biti omogućen brži, bolji i jeftiniji pristup berzi, jer sve poslove sa hartijama od vrednosti mogu obaviti na jednom mestu.

 

 

 

 

Chat