• Nema predloga

25 miliona evra za mikro i mala preduzeća

Evropski fond za jugoistočnu Evropu (EFSE) i Banca Intesa Beograd su potpisali novi ugovor o kreditu u iznosu od 25 miliona evra kako bi se povećala dostupnost finansiranja za preduzetnike i mala preduzeća, uključujući preduzetnike u ruralnim područjima i individualne poljoprivredne proizvođače u Srbiji.

Sredstava iz zajma EFSE-a će se koristiti za finansiranje investicija i obrtnog kapitala za preduzetnike i mala preduzeća u Srbiji putem dugoročnih kredita u iznosu do 100.000 evra. Banka će nameniti značajan deo ovog kredita malim i srednjim preduzećima u ruralnim područjima i individualnim poljoprivrednim proizvođačima, te time mobilizovati kapital za ovaj segment srpske ekonomije koji još uvek ima značajnu potrebu za finansiranjem.

EFSE je jedan od najvećih svetskih razvojnih investicionih fondova. Osnovan je 2005. godine od strane KfW Entwicklungsbank (Nemačke razvojne banke) uz finansijsku pomoć nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Evropske komisije. Ovo je drugi put da EFSE, odobrava Banca Intesa kredit za refinansiranje kredita za preduzetnike i mala preduzeća nakon odobrenja kredita od 25 miliona evra kredita u martu 2010.

Chat