• Nema predloga

30 miliona evra lokalnim samoupravama

KfW Entwicklungsbank, nemačka razvojna banka, u ime Saveznog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Nemačke, potpisala je sa Banca Intesa ugovore o trećoj kreditnoj liniji za finansiranje opštinske infrastrukture u iznosu od 30 miliona evra. Sredstva iz ove linije namenjena su razvojnim projektima lokalnih samouprava i poboljšanju životnog standarda stanovništva investicijama u javnu infrastrukturu.

Ugovor o kreditnoj liniji ispred KfW Grupe potpisali su Jirgen Velšof (Jürgen Welschof), direktor Kancelarije KfW-a u Beogradu, i Ester Gravenkoter (Esther Gravenkötter), viši projekt menadžer za finansijski sektor, dok su u ime Banca Intesa svoj potpis ostavili Draginja Đurić, predsednik Izvršnog odbora, i Marko Kapelini (Marco Capellini), zamenik predsednika Izvršnog odbora. Ceremoniji zaključenja ugovora prisustvovao je i Kristof Ajhen (Chrisoph Eichen), Prvi sekretar Ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu.

Ukupan iznos sredstava KfW-a investiranih u opštinsku infrastrukturu u Srbiji, uključujući i ovu liniju, iznosi 100 miliona evra, od čega će 90 miliona biti realizovano preko Banca Intesa.

Chat