• Nema predloga

Otvoren Eurizon Balanced Fond

Kako bi svojim klijentima pružile dodatnu mogućnost za uvećanje sopstvene imovine, Banca Intesa je u saradnji sa Društvom za upravljanje investicionim fondovima Eurizon Capital a.d. Beograd, osnovala Eurizon Balanced Fond, prvi otvoreni investicioni fond koji Intesa Sanpaolo Grupacija organizuje u Srbiji. U svom poslovanju, ovaj fond će pretežno biti usmeren na investiranje u hartije od vrednosti najsigurnijih evropskih i svetskih kompanija i ekonomija.

Zahvaljujući bogatom iskustvu koje u poslovima sa investicionim fondovima ima Grupacija Intesa Sanpaolo, fond će pomoći klijentima da minimiziraju rizik investiranja kroz diversifikaciju i profesionalno upravljanje sredstvima, postignu likvidnost investicije zahvaljujući slobodnom raspolaganju ulogom i ostvarenom dobiti, kao i zadovoljavajući profit i pristup globalnim tržištima kapitala.

Eurizon Balanced Fond klijentima nudi stabilnost i sigurnost na uštrb kratkoročnih i špekulativnih zarada. Kvalitetnu uslugu, profesionalnost i ekspertizu, garantuje aktivno prisustvo kompanije Eurizon Capital, koja na nivou Grupacije Intesa Sanpaolo upravlja sa preko 150 milijardi evra vrednom imovinom klijenata i investicionih fondova.

Chat