• Nema predloga

Novi gotovinski krediti za penzionere

Osluškujući finansijske potrebe svih segmenata stanovništva bez obzira na njihovo životno doba i svesna činjenice da upravo ovaj kriterijum predstavlja čest ograničavajući faktor za realizaciju mnogih bankarskih pozajmica, Banca Intesa razvila je nov kreditni model- Senior keš kredit, namenjen penzionerima od 65. do 74. godine života. Gotovinske senior kredite u dinarima, Banca Intesa odobrava u iznosu od 50.000 do 300.000 dinara, bez depozita, učešća i naknade za obradu kreditnog zahteva. Za ovaj model pozajmice, rokovi otplate kreću se od 12 do 36 meseci, dok fiksna efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou iznosi 19 odsto. Dodatnu pogodnost za sve buduće korisnike kredita predstavlja plaćeno životno osiguranje koje je uključeno u cenu kredita, a koje bi pokrilo eventualne nedospele obaveze po kreditu.

Svi penzioneri koji postanu korisnici Senior keš kredita nisu u obavezi da izvrše prenos svojih primanja i otvore tekući račun u Banca Intesa. Takođe, kako bi što komfornije izmirivali nastalu finansijsku obavezu, bez potrebe dolaska u banku, klijenti Banca Intesa u mogućnosti su da to čine posredstvom trajnog naloga, dok je građanima koji svoju penziju primaju preko računa neke druge banke, na raspolaganju aktiviranje instrumenta administrativne zabrane.

Chat