• Nema predloga

Polise Delta Generali Osiguranja u ekspoziturama Banca Intesa

Banca Intesa je zahvaljući saradnji sa partnerskom kompanijom Delta Generali Osiguranje, prva banka na domaćem tržištu koja će u svojim ekspoziturama klijentima uz raznovrsne kreditne proizvode ponuditi i proizvode osiguranja.

Banca Intesa je zahvaljući saradnji sa partnerskom kompanijom Delta Generali Osiguranje, prva banka na domaćem tržištu koja će u svojim ekspoziturama klijentima uz raznovrsne kreditne proizvode ponuditi i proizvode osiguranja, kao što su osiguranje domaćinstva, kasko osiguranje vozila, osiguranje života uz dugoročne kredite i višegodišnje štedno osiguranje života.

S obzirom da su neke polise kao što je osiguranje stana, neophodne za dobijanje hipotekarnih kredita, klijentima je u ekspoziturama banke omogućeno da na jednom mestu, bez odlaska u osiguravajuću kuću, obezbede polisu, uz značajnu uštedu vremena i olakšanu proceduru, kao i povoljnije uslove kreditiranja.

Uz kredit za kupovinu automobila, dostupna je polisa Delta Generali kasko osiguranje vozila, koja obezbeđuje dobijanje kredita za automobil bez žiranta.
Osiguranje domaćinstva sem što pruža zaštitu od osnovnih i dodatnih rizika, neophodno je za realizaciju hipotekarnih kredita, tako da će klijenti moći da ubrzaju proces realizacije kredita.
Delta Generali osiguranje života koje je dostupno uz dugoročne kredite, pruža finansijsku zaštitu porodice, što klijentima omogućuje da sem uštede vremena, uštede i novac, jer polisa životnog osiguranja, obezbeđuje povoljnije uslove kreditiranja, odnosno nižu premiju osiguranja kod NKOSK.
Kada je reč o štednom osiguranja života, ono predstavlja koristan način štednje i ujedno efikasan način da se obezbedi porodica, a ova polisa je u ekspoziturama Banca Intesa dostupna svim građanima i nije vezana za kredit.

„Ovo je samo početna faza, pa je sada usluga bankarskog osiguranja dostupna našim klijentima u 50 ekspozitura širom Srbije. Međutim, u narednom periodu planiramo da ovu uslugu omogućimo posredstvom cele naše mreže koju sačinjava 160 ekspozitura, kao i da proširimo asortiman proizvoda osiguranja.“, rekla je ovim povodom Danijela Tomašević, direktor Sektora za poslovanje sa fizičkim licima i malim biznisom Banca Intesa.
„Osiguranje života u zapadnoj Evropi je prepoznato kao dugoročna investicija i sastavni deo raznovrsnog portfolia (berzanske akcije, obveznice, štednja) svakoga ko štedi novac. Bankarski službenik predstavlja prirodnog savetnika za sve osobe koje nastoje da uvećaju svoju štednju, zato je bankarsko osiguranje postalo važno u Evropi i postaće bitan kanal prodaje u Srbiji“, istakao je Diego de Gennaro (Dijego De Đenaro), zamenik generalnog direktora Delta Generali Osiguranja.

Chat