• Nema predloga

Subvencionisani krediti za privredu

Banca Intesa je počela da prima zahteve za subvencionisane kredite namenjene privredi, u skladu sa Uredbom Vlade Republike Srbije za ublažavanje negativnih posledica ekonomske krize u 2011. godini. U okviru programa, klijenti imaju mogućnost da konkurišu za kredite sa subvencijom kamate za održanje tekuće likvidnosti, finansiranje trajnih obrtnih sredstava i izvozne poslove, investicije i namensku industriju.

Maksimalni iznosi sredstava kredita za finansiranje tekuće likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava za preduzetnike će iznositi 3 miliona dinara, a za mala preduzeća 10 miliona dinara (odnosno za izvozne poslove 10 miliona dinara ili 10 miliona dinara sa valutnom klauzulom). Za srednja preduzeća maksimalni iznos iste vrste kredita iznosiće 80 miliona dinara (odnosno za izvozne poslove 200 miliona dinara ili 200 miliona dinara sa valutnom klauzulom), a za velika preduzeća 300 milona dinara (odnosno za izvozne poslove 800 miliona dinara ili 800 miliona dinara sa valutnom klauzulom). Krediti će se odobravati na rok do 12 meseci, po kamatnoj stopi u visini Repo stope, odnosno 4,4 odsto na godišnjem nivou za kredite za izvozne poslove sa valutnom klauzulom.

Kamatna stopa za investicione kredite iznosi 4 odsto plus vrednost 3-mesečnog euribora na godišnjem nivou uz primenu valutne klauzule. Za investicione kredite obezbeđene garancijom Fonda za razvoj Republike Srbije kamata iznosi 2 odsto plus vrednost 3-mesečnog euribora na godišnjem nivou.

Uredbom koja se odnosi na potrošačke kredite i kredite za pravna lica za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara i usluga u 2011. godini, Banca Intesa će odobravati kredite pravnim licima za kupovinu autobusa, građevinskih mašina i teretnih motornih vozila-kamiona domaće proizvodnje, na rok do sedam godina uz primenu valutne klauzule i kamatnu stopu od 4,5 odsto na godišnjem nivou.

Banca Intesa je od samog početka Programa za ublažavanje posledica krize u 2009. godini bila najaktivnija poslovna banka na polju odobravanja subvencionisanih kredita. Tokom 2010. godine Banca Intesa je sektoru privrede plasirala više od 340 miliona evra, što predstavlja četvrtinu ukupno plasiranih subvencionisanih kredita privredi od strane bankarskog sektora.

Chat