• Nema predloga

Počela sa radom prva evropska banka za neprofitni sektor “Intesa Prossima”

Grupacija Intesa Sanpaolo je u Italiji osnovala „Banca Prossima“, prvu evropsku banku koja će svoje usluge pružati isključivo neprofitnom sektoru i razovrsnim društvenim inicijativama. Ova jedinstvena banka u Evropi poslovaće posredstvom više od 6.200 ekspozitura grupacije Intesa Sanpaolo širom Italije, uz 60 lokalnih odeljenja za složenije transakcije i mrežu od 100 stručnjaka.

Grupacija Intesa Sanpaolo je u Italiji osnovala „Banca Prossima“, prvu evropsku banku koja će svoje usluge pružati isključivo neprofitnom sektoru i razovrsnim društvenim inicijativama. Ova jedinstvena banka u Evropi poslovaće posredstvom više od 6.200 ekspozitura grupacije Intesa Sanpaolo širom Italije, uz 60 lokalnih odeljenja za složenije transakcije i mrežu od 100 stručnjaka.

Usluge Intesa Sanpaolo trenutno već koristi više od 50.000 neprofitnih organizacija širom Italije, a osnivanjem „Banca Prossima“, grupacija Intesa Sanpaolo namerava da pruži još brži, efikasaniji i kvalitetniji servis koji je posebno prilagođen načinu rada i specifičnim karakteristikama neprofitnog i verskog sektora. Projekat je koncipiran tako da omogući još brže odgovore na zahteve i potrebe subjekata neporofitnog sektora, kako bi se dodatno unapredio kvalitet bankarskih usluga namenjenih ovom sektoru, a sa ciljem da doprinese razvoju onog što se naziva “zajednička dobra privreda”.

Intesa Sanpaolo je novoj banci namenila značajna sredstva u iznosu od 120 miliona evra, a kompletan profit koji ostvari „Banca Prossima“ će se koristiti za razvoj same banke. Jedan deo prihoda je rezervisan za održavanje vrednosti kapitala kao garancija potpune održivosti samog poduhvata, dok će se preostali profit pretočiti u ’’Fond za razvoj društvenih inicijativa’’, što će omogućiti da se pruži adekvatna finansijska podrška subjektima i projektima koji nemaju mogućnost klasičnog kreditiranja.

 „Banca Prossima“ će ponuditi kompletnu paletu namenskih proizvoda i usluga dizajniranih u saradnji sa organizacijama neprofitnog sektora, a namenjenih društvenim inicijativama i verskim organizacijama. Banka će razviti specijalizovane modele rangiranja, kao što je Model rangiranja društvenih inicijativa, koji će umesto tradicionalnih parametara koji se primenjuju u bankarskim analizama, ponuditi nove elemente: sposobnost za prikupljanje sredstava, uspeh projekata finansiranih od strane javne administracije i fondacija, procenat naloga izdatih od strane fizičkih lica i unutrašnje uprave, virtuelno otvaranje novog poglavlja u sistemu rangiranja koje se primenjuje na preduzeća neprofitnog sektora.

„Banca Prossima“ je sebi postavila ambiciozne ciljeve za period od naredne tri godine:

- da pruži usluge za najmanje još 10.000 neprofitnih organizacija širom cele Italije

- da da svoj doprinos ’’Fondu za razvoj društvenih inicijativa’’ koji će iznositi i do 20 miliona evra, kako bi se socijalnim preduzećima koja su izuzeta od mogućnosti kreditiranja, isplatilo 80 miliona evra, kao i da bi se realizovali projekti na nivou mreže u svim sektorima koji obavljaju neprofitne aktivnosti.

Chat