• Nema predloga

U Banca Intesa tokom Nedelje štednje oročeno 117, 2 miliona evra

Tokom Nedelje štednje, koja je trajala od 31. oktobra do 7. novembra u Banca Intesa je otvoreno 12.500 štednih računa, na kojima je oročeno ukupno 117,2 miliona evra. Najveći procenat uloga, preko 80%, oročen je na period od godinu dana, dok je prosečna visina uloga iznosila oko 9.500 evra. Jedan deo nove oročene štednje je migrirao sa postojećih dinarskih i deviznih računa po viđenju, a jedan deo je novoprikupljena štednja, tako da ukupna štednja stanovništva u Banca Intesa sada iznosi 650 miliona evra.

U Banca Intesa tokom Nedelje štednje oročeno 117, 2 miliona evra

Tokom Nedelje štednje, koja je trajala od 31. oktobra do 7. novembra u Banca Intesa je otvoreno 12.500 štednih računa, na kojima je oročeno ukupno 117,2 miliona evra. Najveći procenat uloga, preko 80%, oročen je na period od godinu dana, dok je prosečna visina uloga iznosila oko 9.500 evra. Jedan deo nove oročene štednje je migrirao sa postojećih dinarskih i deviznih računa po viđenju, a jedan deo je novoprikupljena štednja, tako da ukupna štednja stanovništva u Banca Intesa sada iznosi 650 miliona evra.

Da je u prethodnoj nedelji Banca Intesa generisala rast štednje iznad očekivanja, najbolje potvrđuje poređenje sa prosečnim brojem otvorenih štednih računa u bilo kojoj nedelji tokom godine, koji se kreće između 1.000 i 1.500, kao i sa prosečno prikupljenom štednjom koja nedeljno iznosi oko 5 miliona evra.

Komentarišući izuzetno dobre rezultate koje je Banca Intesa ostvarila u oblasti štednje u prethodnih sedam dana, Dejan Tešić, član Izvršnog odbora Banca Intesa je izjavio: „Narodna banka je povodom Dana štednje donela odluku da u prvoj nedelji novembra smanji stopu obavezne rezerve na dinarske i devizne depozite građana, što je stvorilo dodatni prostor da u tom periodu ponudimo znatno atraktivnije kamatne stope od 9 odsto na sve uloge u evrima oročene na najmanje godinu dana. Ukoliko bi NBS i ubuduće odobravala posebne stimulacije u smislu smanjenja ili potpunog ukidanja obavezne rezerve na depozite građana, to bi automatski omogućilo poslovnim bankama da trajno poboljšaju uslove štednje. Takođe, Banca Intesa je povodom praznika štednje pokrenula kampanju »Štedite, život je pun iznenađenja« sa namerom da građanima skrene pažnju da je dobro odreći se dela trenutnih prihoda na račun štednje, i to ne samo zbog lične sigurnosti, već i zbog mogućnosti da se ostvarenom štednjom u budućnosti iskoriste dobre prilike.“

Banca Intesa je prošle godine povodom Svetskog dana štednje ponudila stimulativne kamatne stope koje su varirale u zavisnosti od visine uloga i roka oročenja od 3 do 6 odsto. Ova akcija je trajala mesec dana, od 1.11. do 30.11.2006. i u tom periodu oročeno je ukupno 59,5 miliona evra.

Od 8.11. 2007. godine, ponovo će na snazi biti pređašnje kamatne stope, ali se do kraja godine nastavlja akcija "Štednja plus osiguranje", u kojoj će uz svaki oročeni ulog veći od 1000 evra, građani na poklon dobijati osiguranje domaćinstva ili osiguranje od odgovornosti, po sopstvenom izboru.

Chat