• Nema predloga

Draginja Đurić, predsednik Upravnog odbora UBS

Na sednici novoizabranog Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije, za predsednika je ponovo izabrana Draginja Đurić, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa. Mandat predsednika Upravnog odbora traje četiri godine. Đurić je za predsednika Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije prvi put izabrana u junu 2007. godine.

Upravni odbor Udruženja banaka Srbije izabrao je ponovo i Veroljuba Dugalića, za generalnog sekretara Udruženja banaka Srbije, sa mandatom od četiri godine. Za generalnog sekretara Udruženja banaka Srbije Dugalić je prvi put izabran u februaru 2003. godine.

Chat