• Nema predloga

Spajanje Banca Intesa i Panonske banke u završnoj fazi

Upravni odbori Banca Intesa ad Beograd i Panonske banke ad su na odvojenim sednicama usvojili nacrt Ugovora o spajanju i sazvali sednice Skupština akcionara obe banke za 17. decembar 2007. godine, radi konačnog usvajanja Ugovora i završetka procesa integracije. Kada Skupštine akcionara obe Banke donesu odluku o usvajanju Ugovora o spajanju, te nakon što Narodna banka Srbije da svoju saglasnost, registracijom kod Agencije za privredne registre postupak integracije će biti okončan.

Upravni odbori Banca Intesa ad Beograd i Panonske banke ad su na odvojenim sednicama usvojili nacrt Ugovora o spajanju i sazvali sednice Skupština akcionara obe banke za 17. decembar 2007. godine, radi konačnog usvajanja Ugovora i završetka procesa integracije.

Kada Skupštine akcionara obe Banke donesu odluku o usvajanju Ugovora o spajanju, te nakon što Narodna banka Srbije da svoju saglasnost, registracijom kod Agencije za privredne registre postupak integracije će biti okončan. Planom procesa integracije predviđeno je da od 1. januara 2008. godine dve banke posluju kao jedinstven pravni subjekt, pod imenom Banca Intesa ad Beograd.

Nacrt Ugovora predviđa model integracije pripajanjem Panonske banke ad Banci Intesa. Sedište Banca Intesa biće kao i do sada u Beogradu, s tim da će deo poslovnih funkcija biti baziran u Novom Sadu. Uspešna integracija Panonske banke u okruženje Banca Intese obezbediće se kroz spoj resursa, znanja i talenata obe banke, uz primenu postojećeg poslovnog modela, organizacije i IT sistema Banca Intesa.

Ekonomski aspekti integracije

Banca Intesa će pripajanjem Panonske banke dodatno učvrstiti tržišnu poziciju vodeće banke u Srbiji shodno svim najznačajnijim parametrima poslovanja: visini bilansne aktive, ukupnim plasmanima i depozitima, kao i visini ukupnog kapitala.

Prema konsolidovanim podacima na dan 30.09.2007. godine, ukupna aktiva na nivou obe banke iznosi 179,999 milijardi dinara (2,3 milijarde evra), od čega ukupni plasmani iznose 86,901 milijardi dinara (1,1 milijardi evra), dok ukupni depoziti na nivou dve banke iznose 127,120 milijardi dinara (1,6 milijardi evra). Osim po visini bilansne aktive, ukupnih plasmana i depozita, po okončanju postupka spajanja Banca Intesa će biti prvorangirana banka i po visini akcijskog kapitala koji će dostići sumu od 28,184 milijardi dinara (356,4 miliona evra).

Pripajanjem Panonske banke, Banca Intesa će dodatno ojačati svoje tržišno učešće u svim relevantnim segmentima poslovanja, a naročito na teritoriji Vojvodine na kojoj je Panonska banka bazirala svoje poslovanje. Prema poslednjim raspoloživim podacima za treći kvartal, dve banke zajedno ostvaruju učeće od 13.5% u ukupnim kreditima korporativnim klijentima i 17.9% u ukupnim depozitima. U segmentu poslovanja sa stanovništvom, nakon pripajanja Panonske banke, Banca Intesa će imati tržišno učešće od 10.4% u ukupnim kreditima i 14.3% u ukupnim depozitima.

Osim učvršćivanja liderske pozicije, nakon pripajanja Banca Intesa će imati više od milion klijenata i još bolju geografsku pokrivenosti tržišta, sa značajno proširenim prisustvom u Vojvodini i ukupnom poslovnom mrežom od 220 ekspozitura.

Pozitivni efekti spajanja za klijente obe banke ogledaju se u integrisanoj ponudi savremenih bankarskih proizvoda koji će biti još dostupniji posredstvom razgranate mreže ekspozitura. Korporativni klijenti imaće na raspolaganju veće mogućnosti za finansiranje svojih razvojnih potreba, dok će kreditne linije Banca Intesa, namenjene razvoju malih i srednjih preduzeća i lokalnih samouprava biti dostupne i svim klijentima Panonske banke.

Uvažavajući razvojni potencijal tržišta Srbije, buduća poslovna misija Banca Intesa pretpostavlja stalno unapređenje postojećih i razvoj novih, sofisticiranih bankarskih proizvoda, te konstantno unapređenje kvaliteta usluge u cilju stvaranja što veće vrednosti  za klijente, zaposlene, akcionare, te za ukupno socijalno okruženje zemlje.

Chat