• Nema predloga

Povoljni kreditni uslovi za kupovinu italijanske opreme

Banca Intesa i Garancijski Fond AP Vojvodine potpisale su sporazum o poslovnoj saradnji u cilju da malim i srednjim preduzećima sa teritorije Vojvodine omoguće lakši pristup kreditnoj liniji koju je Vlada republike Italije odobrila za realizaciju projekta „Program razvoja privatnog sektora kao podrške malim i srednjim preduzećima kroz sistem domaćih banaka“.

Iznosi kredita koji će se odobravati za nabavku nove opreme poreklom iz Republike Italije kreću se od 50 hiljada do 150 hiljada evra. Rok otplate je do osam godina, uz najviše do dve godine mirovanja. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 4,9 procenata na godišnjem nivou.

Klijentima sa teritorije Vojvodine Garancijski fond AP Vojvodine obezbedio je garanciju u visini od 50% kredita. Za odobravanje garancija u svrhu realizovanja pozajmica iz predmetne kreditne linije, Fond je raspisao konkurs koji je otvoren 13. septembra i trajaće do iskorišćenja garantnog potencijala. Ukupan garantni potencijal iznosi 150 miliona iz sredstava Fonda.

Pravo da konkurišu imaju preduzeća sa sedištem u Vojvodini, koja posluju najmanje dve godine u delatnosti za koju traže kredit, imaju godišnji obrt do 50 miliona dinara i zapošljavaju manje od 250 radnika. Pozitivan finansijski izveštaj i biznis plan koji treba da odobre i Fond i Inteza, kao i 65% kapitala u privatnom vlasništvu takođe su neophodni uslovi za dobijanje kredita.

Nova kreditna linija rezultat je međudržavnog sporazuma Srbije i Vlade Italije na osnovu kojeg je italijanska vlada obezbedila kredite za kupovinu opreme iz te zemlje. Više informacija >>

Chat