• Nema predloga

Nova kreditna linija namenjena preduzetnicima

Evropski fond za jugoistočnu Evropu (EFSE), najveći svetski investicioni fond u sektoru mikrofinansiranja i Banca Intesa potpisali su ugovor o kreditu u iznosu od 25 miliona evra. Ugovorena sredstva namenjena su kreditiranju malih i mikro preduzeća i preduzetničkog sektora u Srbiji, koji je osetio snažne posledice svetske ekonomske krize.

Finansijska sredstva EFSE će podržati strateško opredeljenje Banca Intesa da poveća obim plasmana, kako sektoru malih preduzeća tako i segmentu poljoprivrede, gde je potreba za finansiranjem posebno izražena.

“Ova investicija je u skladu sa EFSE strategijom da podrži stabilne i snažne finansijske institucije, koje istovremeno svoje poslovanje zasnivaju na principima odgovornog bankarstva. Dugoročna kreditna sredstva namenjena malim preduzećima podržaće Banku u njenom programu kreditiranja u ovom segmentu i omogućiti unapređenje uslova kreditiranja koji se pre svega ogledaju u produženju roka otplate za više od 1.500 novih klijenata. Osim toga, ova kreditna linija će imati i značajan razvojni uticaj na celokupnu srpsku privredu, doprinoseći povećanju prihoda, očuvanju radnih mesta ali i otvaranju novih”, rekla je Silvia Wisniwski, direktor operativnih poslova u EFSE.

„Banca Intesa je zahvaljući svom strateškom opredeljenju da podstiče i ulaže u razvoj preduzetničkog duha jedna od vodećih banaka u Srbiji u segmentu malog biznisa. Polazeći od stanovišta da potrebe naših klijenata čine polaznu osnovu u osmišljavanju i kreiranju proizvoda nastojimo da i malim preduzetnicima ponudimo sve servise koje imaju na raspolaganju velike kompanije. Očekujemo da ćemo saradnjom sa EFSE podstaći preduzetnički sektor i pomoći im da ostvare što bolje rezultate“ izjavio je Dejan Tešić, član Izvršnog odbora Banca Intesa i direktor Divizije za poslovanje sa stanovništvom i malim biznisom.

Chat