• Nema predloga

Festival štednje u Banca Intesa

Banca Intesa je povodom Svetskog dana štednje pripremila promotivnu akciju - Festival štednje u okviru koje klijentima nudi svoje štedne proizvode pod posebno stimulativnim uslovima.

Svi građani koji u periodu od 31. oktobra do 7. novembra polože deviznu štednju u Banca Intesa imaju priliku da za štedne uloge oročene do kraja godine pored poreskih olakšica na osnovu zakonskih odredbi kojima se kamata isplaćena ili pripisana štednji do 31. decembra 2009. godine oslobođa oporezivanja na prihod od kapitala dobiju i stimulativnu kamatu od 7,5 odsto na godišnjem nivou.

Tokom Festivala štednje klijentima su dostupne i posebne povoljnosti u okviru Intesa Uno, štednje u evrima sa direktnom garancijom jedne od najsnažnijih bankarskih grupacija na svetu - Intesa Sanpaolo. Ukoliko u periodu od 1. do 30. novembra oroče na 12 meseci više od 500 evra, uz dodatnu sigurnost grupacije dobiće i atraktivnu kamatnu stopu od 5,5 odsto na godišnjem nivou.

Chat