• Nema predloga

Najpovoljnija kamata i otplata duga American Express Blue karticom

U okviru promotivne akcije pod nazivom „Dobro došli na plavu planetu“ koja će trajati do kraja 2008. godine, Banca Intesa je korisnicima American Express Blue kreditne kartice ponudila najnižu kamatnu stopu koja iznosi 1,5% za dinarsku potrošnju, a 0,9% za potrošnju u evrima. Pored toga, svi korisnici kreditnih kartica bilo koje banke mogu, bez ikakvih dodatnih troškova, izvršiti transfer zaduženja i otplaćivati dug po ovim povoljnijim kamatnim stopama, koristeći pritom i sve prednosti koje pruža American Express Blue kreditna kartica.

U okviru promotivne akcije pod nazivom „Dobro došli na plavu planetu“ koja će trajati do kraja 2008. godine, Banca Intesa je korisnicima American Express Blue kreditne kartice ponudila najnižu kamatnu stopu koja iznosi 1,5% za dinarsku potrošnju, a 0,9% za potrošnju u evrima. Pored toga, svi korisnici kreditnih kartica bilo koje banke mogu, bez ikakvih dodatnih troškova, izvršiti transfer zaduženja i otplaćivati dug po ovim povoljnijim kamatnim stopama, koristeći pritom i sve prednosti koje pruža American Express Blue kreditna kartica. Na taj način ostvariće uštedu, otplaćujući pod najpovoljnijim uslovima raniji dug koji imaju u drugoj banci. American Express Blue karticu mogu dobiti svi građani koji imaju redovna mesečna primanja veća od 100 evra, bez obzira da li zaradu i penziju primaju preko Banca Intesa ili ne.

Da bi građani izvršili transfer duga na American Express Blue kreditnu karticu, potrebno je da podnesu zahtev u bilo kojoj od 220 ekspozitura Banca Intesa. Uz popunjen zahtev donosi se na uvid lična karta i prilaže poslednji izvod računa kreditne kartice čiji dug građani žele da otplate. U roku od 48 sati Banka ih obaveštava da li im je kartica odobrena i sa kolikim limitom. Nakon toga, građani u zavisnosti od radnog statusa podnose dokument kojim potvrđuju svoja redovna mesečna primanja, kao i potvrdu o mestu stanovanja. Završetkom ove jednostavne procedure, korisnici Blue kartice osim ostalih prednosti koje ona pruža, nastavljaju da otplaćuju svoje zaduženje po kamatnoj stopi od 1,5% za dinare, odnosno 0,9% za evre, bez ikakvih dodatnih troškova.

Korisnici Blue kartice su u prvoj godini oslobođeni plaćanja članarine, ukoliko u roku od godinu dana od aktiviranja kartice potroše 300 evra. American Express Blue kreditna kartica omogućuje bezgotovinsko  plaćanje roba i usluga na rate i podizanje gotovine  u zemlji i inostranstvu. Kartica funkcioniše po principu revolving kredita, što podrazumeva da se mesečno izmiruje minimalno 5% od ukupne potrošnje iz prethodnog perioda, dok se na ostatak duga obračunava kamata. Obaveze iz prethodnog perioda se izmiruju 15. u mesecu, što omogućava odloženo plaćanje do 45 dana bez kamate. Ukoliko žele, korisnici mogu uplatiti i više od minimalnog iznosa od 5%, a mogu izmiriti i celokupno zaduženje iz prethodnog perioda, i u tom slučaju kamata se ne obračunava.

Posebna prednost American Express Blue kartice je što omogućuje potpuno bezbedno surfovanje i kupovinu na Internetu. Takozvani ID Keeper Blue paket predstavlja ekskluzivnu uslugu uz American Express Blue karticu, zahvaljujući kojoj korisnici mogu bezbedno da pristupaju Web sajtovima za koje je neophodan unos ličnih podataka (ime, prezime, adresa, lkorisničko ime, lozinka i PIN). Nakon prvog pristupa Web stranici, svi podaci se upisiju u ugrađeni čip na kartici, preko čitača smart kartice. Pristup podacima arhiviranim na čipu omogućen je isključivo nakon unosa PIN-a, čime se postiže maksimalna bezbednost u korišćenju. U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik dobija novu u najkraćem vremenskom roku, dok se, u slučaju zloupotrebe kartice, sva pričinjena šteta nadoknađuje korisniku.

Chat