• Nema predloga

Laki keš sa produženim rokom otplate

Banca Intesa od danas u svojoj ponudi ima gotovinske kredite “Laki keš” i kredite za refinansiranje obaveza kod drugih banaka indeksirane u evrima i dinarima, koje se odobravaju bez naknade, učešća i žiranata sa produženim rokom otplate i do pet godina. Za kredite indeksirane u evrima sa rokom otplate do 24 meseca nije potreban depozit, dok je za pozajmice sa dužim rokom otplate nepohodan depozit u iznosu od 30 odsto. Za kredite bez devizne klauzule nije potreban depozit.

Banca Intesa ponudila povoljnije uslove za gotovinske kredite i kredite za refinansiranje

Banca Intesa od danas u svojoj ponudi ima gotovinske kredite “Laki keš” i kredite za refinansiranje obaveza kod drugih banaka indeksirane u evrima i dinarima, koje se odobravaju bez naknade, učešća i žiranata sa produženim rokom otplate i do pet godina. Za kredite indeksirane u evrima sa rokom otplate do 24 meseca nije potreban depozit, dok je za pozajmice sa dužim rokom otplate nepohodan depozit u iznosu od 30 odsto. Za kredite bez devizne klauzule nije potreban depozit.

U zavisnosti od modela kredita iznosi se kreću od 50.000 do 500.000 dinara, za pozajmice indeksirane u dinarima, odnosno od 500 do 5.000 evra za “Laki keš” indeksiran u evrima, a efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou je od 19,90 odsto. Odobravanje ove vrste kredita je bez naknade.

Procedura za odobravanje ovih kredita je veoma jednostavna i svi građani bez obzira da li su klijenti Banca Intesa ili ne, mogu da apliciraju u bilo kojoj od 220 ekspozitura Banca Intesa i vrlo brzo ukoliko ispunjavaju uslove dobiju kredit.

Chat