• Nema predloga

Banca Intesa počinje sa odobravanjem dugoročnih subvencionisanih kredita za poljoprivredni sektor

Podrška domaćoj poljoprivredi

Banca Intesa počeće iduće nedelje sa prijemom zahteva i odobravanjem subvencionisanih dugoročnih kredita za domaće poljoprivrednike koji se realizuju u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, a zahvaljujući kojima će poljoprivrednici u Srbiji moći da pod najpovoljnijim uslovima na tržištu nabave osnovna sredstava za proizvodnju i investiraju u svoje proizvodne objekte. Prema novom modelu, koje je predložilo resorno ministarstvbo Banka će učestvovati u finansiranju sa 60% odobrenog kredita dok će Ministarstvo finansirati 40% sredstava. Krediti će se odobravati u iznosu 5.000 do 300.000 evra. Rok vraćanja ovih kredita je 5-8 godinana, nakon isteka grejs perioda, koji može biti od 1-3 godine, u zavisnosti od proizvodnje za koju se traži kredit.

Sredstva banke se vraćaju u prve tri, odnosno pet godina otplatnog perioda, a sredstva Ministarstva na koja se ne obračunava kamta ,u poslednje dve, odnosno tri godine. Dugoročni krediti se odobravaju u evrima, a isplaćuju u dinarima po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan isplate i isto tako se vraćaju.

Banca Intesa se aktivno uključila u Vladin program subvencionisanog kreditiranja sa namerom da doprinese što uspešnijem prevazilaženju ekonomskih problema izazvanih krizom. Posle tri meseca funkcionisanja ovog programa u tu svrhu realizovali smo više od 120 miliona evra, što je što je gotovo 50 odsto ukupno realizovanih sredstava u čitavom bankarskom sektoru. Naš osnovni zadatak je da klijentima pomognemo da pronađu adekvatna rešenja koja će im omogućiti da kroz krizni period prođu što bezbolnije i zato ćemo i u narednom periodu aktivno učestvovati u ovom programu. Kada je reč o kratkoročnim subvencionisanim kreditima za poljoprivredu za dve nedelje odobreno preko 200 zahteva u iznosu od preko pola miliona evra.

Iako se tek prošle godine aktivno uključila u kreditiranje poljoprivrednog sektora kreirajući Intesa Farmer kreditnu liniju Banca Intesa je u 2008. godini plasirala u poljoprivredni sektor oko 20 miliona evra. Imajući u vidu tok investicionih trendova u ovoj godini prepostavlja se će obim kreditnih plasmana u poljoprivredni sektor premašiti prošlogodišnje rezultate.

Chat