• Nema predloga

Banca Intesa učvrstila lidersku poziciju

Kako je saopšteno na konferenciji za medije, Banca Intesa je u 2007. godini zabeležila odlične poslovne rezultate i prema osnovnim pokazateljima uspešnosti bankarskog poslovanja kao što su bilansna suma, ukupni depoziti i plasmani, zauzela prvo mesto na domaćem bankarskom tržištu. Prema podacima Narodne banke Srbije, a zaključno sa 31. decembrom 2007. godine Banca Intesa Beograd je godinu završila kao liderska banka po visini bilansne sume od 2,5 milijarde evra i tržišnim učešćem od 12,5%, a vodeća je i po visini ukupnih depozita od 1,9 milijardi evra i ukupnih plasmana koji su dostigli 1,2 milijardi evra.

Kako je saopšteno na konferenciji za medije, Banca Intesa je u 2007. godini zabeležila odlične poslovne rezultate i prema osnovnim pokazateljima uspešnosti bankarskog poslovanja kao što su bilansna suma, ukupni depoziti i plasmani, zauzela prvo mesto na domaćem bankarskom tržištu. Prema podacima Narodne banke Srbije, a zaključno sa 31. decembrom 2007. godine Banca Intesa Beograd je godinu završila kao liderska banka po visini bilansne sume od  2,5 milijarde evra i tržišnim učešćem od 12,5%, a vodeća je i po visini ukupnih depozita od 1,9 milijardi evra i ukupnih plasmana koji su dostigli 1,2 milijardi evra. 

Kako je istakla Draginja Đurić, predsednik IO Banca Intesa, uprkos poslovanju u uslovima restriktivne monetarne politike i uz inflaciju koja je bila veća od projektovane, Banca Intesa je ostvarila odlične rezultate u svim segmentima poslovanja zauzimajući vodeću poziciju na srpskom bankarskom tržištu ispred Rajfajzen banke i Komercijalne banke.
» Banca Intesa je pre nekoliko nedelja povećala kapital za 50 miliona evra, a do sredine godine nas očekuje još jedna dokapitalizacija od 70 miliona evra, pa će samo u ovoj godini osnovni kapital biti uvećana za 120 miliona evra, tako da će ukupni kapital dostići 477 miliona evra. Uvećavanje kapitala je samo jedan od dokaza da matična grupacija Intesa Sanpaolo nastavlja da investira i jača svoju poziciju na ovom tržištu«, rekla je Draginja Đurić.

Poslovanje Banca Intesa u protekloj godini obeležila je uspešna integracija sa Panonskom bankom. Nakon pripajanja Panonske Banke, Banca Intesa posluje sa mrežom od 224 ekspoziture koja pokriva teritoriju cele zemlje.  Broj klijenta Banke je dostigao 1,263 milion, a samo u toku 2007. godine Banca Intesa je zadobila poverenje 172.000 novih klijenata, od čega je 160.000 građana i 12.000 privrednih subjekata. Banka je nastavila sa dinamičnim kreditiranjem domaće privrede, potvrđujući da je najveći kreditor srpske privrede uvećavši tokom protekle godine ukupne plasmane za 31%, tako da oni iznose  839 miliona evra. Ukupni depoziti privrede porasli su za 32% u 2007. godini, dostigavši iznos od 854 miliona evra. Banka je vodeća na  tržištu i u domaćem i međunarodnom platnom prometu, a u poslednjem kvartalu 2007. godine počela je da obavlja i poslove faktoringa.
Kako je rekao Dejan Tešić, član IO Banca Intesa, nivo ukupne štednje građana u 2007. godini zabeležio je visoku stopu rasta uz povećanje od 263 miliona evra odnosno 52%, tako da Banca Intesa  sa 772 miliona evra depozita građana, ostvaruje udeo od 14.5% u ukupnoj štednji stanovništva u Srbiji.
„U ukupnom povećanju devizne štednje građana u zemlji u 2007. godini, 16.4% se odnosi na klijente Banca Intesa. Plasmani stanovništvu zabeležili su rekordan rast od 83%, tako da iznose 405 miliona evra,  a banka je učvrstila lidersku poziciju na tržištu kredita ostvarujući brži rast u odnosu na prosek tržišta koji je iznosio 48.2%.  U 2007. godini značajno je poboljšan kvalitet portfolia, u smislu povećanja udela stambenih kredita u ukupnim plasmanima stanovništvu. U 2007. godini jedan od osnovnih generatora  izuzetnog poslovnog uspeha Banke predstavljaju ostvareni rezultati u poslovanju sa malim biznisom, gde su ukupni plasmani dostigli iznos od 75 miliona evra, dok su depoziti malih preduzeća i preduzetnika iznosili 109 miliona evra.“ , dodao je Dejan Tešić.
Banca Intesa je zadržala vodeću poziciju i u poslovanju sa platnim karticama, sa ukupnim brojem od 1.007.696 izdatih platnih kartica, od čega je samo u 2007. godini izdato 182.390 kartica. U narednom periodu Banka će se fokusirati na jačanje investicionih poslova, kao i unapređenju pobude namenjene stanovništvu, tako da će u ovoj godini početi da odobrava stambene kredite za stanove ui izgradnji i za individulanu stambenu gradnju, a posebna pažnja biće posvećena kreditiranju građana u dinarima.

Zamenik predsednika IO Banca  Intesa Silvio Pedrazzi najavio je da će razvoj poslovanja banke u 2008. godini biće usmeren u pravcu osnivanja investicionog fonda, razvoj faktoringa i privatnog bankarstva, jačanje lizing aktivnosti, kao i proširenje usluga u domenu investicionog bankarstva.

Chat