• Nema predloga

Nove usluge REZERVISANE za korisnike Intesa Hit računa

Banca Intesa je proširila broj usluga koje nudi vlasnicima Intesa Hit tekućeg računa, tako da osim dozvoljenog prekoračenja, debitne i kreditne kartice, usluge elektronskog bankarstva, mogućnosti zamene dinara u evre po povoljnijem kursu, trajnog naloga, dopunskog zdravstvenog osiguranja i kredita pod povoljnijim uslovima, korisnici ovog posebnog računa sada imaju na raspolaganju i mogućnost obavljanja brokersko – dilerskih poslova, usluge telefonskog bankarstva i stimulativne kamatne stope na štednju.

Banca Intesa je proširila broj usluga koje nudi vlasnicima Intesa Hit tekućeg računa, tako da osim dozvoljenog prekoračenja, debitne i kreditne kartice, usluge elektronskog bankarstva, mogućnosti zamene dinara u evre po povoljnijem kursu, trajnog naloga, dopunskog zdravstvenog osiguranja i kredita pod povoljnijim uslovima, korisnici ovog posebnog računa sada imaju na raspolaganju i mogućnost obavljanja brokersko – dilerskih poslova, usluge telefonskog bankarstva i stimulativne kamatne stope na štednju.

Obogaćeni paket tekućeg računa, svojim korisnicima omogućava prodaju akcija i obveznica na brz i jednostavan način i to uz najnižu proviziju na novčane transakcije od samo 0,1%. Klijenti zainteresovani za ovakve vrste poslova u svakom trenutku mogu biti informisani o svim aktuelnim dešavanjima na Beogradskoj berzi od strane savetnika u ekspoziturama Banca Intesa Beograd.

U okviru akcije Hit štednja koja traje do 30. juna, Banca Intesa svim vlasnicima tekućih računa Intesa Hit nudi posebno povoljne, uvećane  kamatne stope na euro štednju oročenu na 6 meseci, koje se u zavisnosti od iznosa položene štednje kreću od 5.18% do 6.10%.

U nameri da dodatno unapredi kvalitet servisa, Banca Intesa postaje i „banka iz fotelje“, jer svojim klijentima omogućava da plaćaju mesečne račune, vrše kupoprodaju deviza ili proveru stanja na računu i platnim karticama putem telefona ili Interneta. Korišćenje usluga telefonskog bankarstva je vrlo jednostavno i podrazumeva samo jedan poziv Kontakt centru banke, tokom kojeg korisnik u razgovoru sa agentom dobija precizna uputstva kako da izvrši željenu uslugu.

Od trenutka kada je 2006. godine uvela Intesa Hit paket kao tada jedinstven koncept na našem tržištu, Banca Intesa nastoji da korisnicima ovog računa obezbedi što više pogodnosti i inovativnih servisa. Stalni napori u pravcu što boljeg zadovoljavanja potreba i ispunjavanja očekivanja klijenata, rezultirali su brojkom od 350.000 do danas otvorenih Intesa Hit tekućih računa.

Chat