• Nema predloga

Ekskluzivna American Express Green kreditna kartica za lekare

Banca Intesa je u saradnji sa Lekarskom komorom Srbije počela da izdaje prvu American Express Green kreditnu karticu na domaćem tržištu namenjenu isključivo članovima Lekarske komore Srbije.

Banca Intesa je u saradnji sa Lekarskom komorom Srbije počela da izdaje prvu American Express Green kreditnu karticu na domaćem tržištu namenjenu isključivo članovima Lekarske komore Srbije. Ova specijalna kartica korisnicima obezbeđuje nižu kamatnu stopu koja na mesečnom nivou iznosi 1,6% za potrošnju u dinarima, odnosno 1,2% za potrošnju u evrima i besplatnu članarinu u prvoj godini korišćenja, kao i standardne pogodnosti kao što su minimalna mesečna otplata od 5%, odloženo plaćanje do 45 dana, plaćanje na rate kroz model revolvinga, pogodnosti iz Selects programa i paket osiguranja. Članovi Lekarske komore Srbije uz pomoć ove kartice tokom simpozijuma i kongresa, kao i tokom svojih privatnih putovanja mogu u zemlji i  inostranstvu podizati gotovinu i plaćati robu i usluge.

Uz Banca Intesa American Express Green kreditnu karticu članovi Lekarske komore Srbije besplatno dobijaju i karticu putnog zdravstvenog osiguranja Europe Assistance sa asistencijom prilikom putovanja u inostranstvo, koju sve ambasade prihvataju kao dokaz o zdravstvenom osiguranju potrebnom prilikom dobijanja viza, a koje važi svuda u svetu.
Procedura za dobijanje ove kartice je brza i jednostavna i odobravaće se svim članovima Lekarske komore Srbije, bez obzira da li oni svoja redovna mesečna primanja primaju preko Banca Intesa, ili ne. Zahtev za izdavanje ove kartice može se podneti u bilo kojoj od 220 ekspozitura Banca Intesa širom Srbije, a od dokumenata je dovoljna samo lična karta.
         
 American Express Green kreditna kartica za lekare omogućuje fleksibilno plaćanje uz minimalnu  mesečnu otplatu od svega 5% od ukupnog zaduženja iz prethodnog meseca, dok se na ostatak duga zaračunava kamata, uz mogućnost da se zaduženje plati i u celosti bez kamate. Obaveze iz prethodnog perioda se izmiruju do 15. u mesecu, što omogućava odloženo plaćanje do 45 dana bez kamate. Takođe,  korisnici ove American Express karticaemogu uživati u brojnim popustima i pogodnostima iz  Selects programa u Srbiji i u svetu, kao i posebnom tretmanu i uslugama u bilo kojoj od 2200 American Express putničkih agencija koje im stoje na raspolaganju za planiranje i realizaciju privatnih i službenih putovanja.

Chat