• Nema predloga

Važno obaveštenje

Obavešteni smo da je nekoliko naših klijenata dobilo i-mejl poruku koja sadrži maliciozni fajl, a koju je navodno poslala Banca Intesa.

Obavešteni smo da je nekoliko naših klijenata dobilo i-mejl poruku koja sadrži maliciozni fajl, a koju je navodno poslala Banca Intesa.

I-mejlovi ove vrste su do sada u „subject“ polju imali: Obaveštenje o deviznom prilivu: EUR 3721.33.

Navedeni imejl sadrži .zip fajl, a u „To“ polju se ne nalazi vaša imejl adresa kao primaoca.

Molimo vas da u cilju bezbednosti vaših računara i podataka, ne otvarate prilog, niti da postupate prema instrukcijama iz i-mejl poruke, a i-mejl odmah obrišete.
Banka je preduzela sve aktivnosti u cilju sprečavanja blokade ovih malicioznih mejlova ka našim klijentima.

Napominjemo da Banca Intesa ovaj tip obaveštenja klijentima šalje sa digitalnim potpisom, čime omogućava verifikaciju identiteta pošiljaoca i pre otvaranja i-mejla.

Chat