• Nema predloga

Banca Intesa najbolja banka u Srbiji u 2020

Banca Intesa je osvojila prestižnu nagradu međunarodnog finansijskog časopisa Euromoney za „Najbolju banku u Srbiji“ u 2020. godini.

Banca Intesa je osvojila prestižnu nagradu međunarodnog finansijskog časopisa Euromoney za „Najbolju banku u Srbiji“ u 2020. godini. Urednici, novinari i istraživači magazina odabrali su najuspešnije banke sveta u okviru tradicionalnog godišnjeg izbora „Nagrade za izvrsnost" na osnovu niza kvantitativnih i kvalitativnih parametara, uključujući finansijske pokazatelje, rast poslovanja, kao i sposobnost prilagođavanja tržišnim promenama i potrebama klijenata. Dodatni kriterijum u ovogodišnjem izboru bio je odgovor banaka na izazove koje je donela globalna pandemija izazvana virusom Covid-19.

Chat