• Nema predloga

Banca Intesa će klijentima ponuditi novi zastoj u otplati kreditnih obaveza

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije (NBS) o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19, u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sitema, Banca Intesa će svojim klijentima ponuditi novi zastoj u otplati kreditnih obaveza (moratorijum). Klijentima je na ovaj način pružena mogućnost da se dodatno rasterete kreditnih obaveza na još dva meseca, bilo da se radi o fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima, ili privrednim društvima.

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije (NBS) o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19, u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sitema, Banca Intesa će svojim klijentima ponuditi novi zastoj u otplati kreditnih obaveza (moratorijum). Klijentima je na ovaj način pružena mogućnost da se dodatno rasterete kreditnih obaveza na još dva meseca, bilo da se radi o fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima, ili privrednim društvima.

„Usled neizvesnosti i uticaja izazvanih globalnom pandemijom korona virusa, deo  građana se susreo sa smanjenim primanjima, a značajni deo privrede i preduzeća sa usporavanjem poslovne aktivnosti te se pokazalo da je prethodna odluka NBS da se omogući moratorijum na otplatu kredita bila od izuzetnog značaja ne samo za naše klijente već i sveukupnu stabilnost privrednog i finansijskog sistema. U prilog ove tvrdnje govori podatak da je najveći broj klijenata na nivou bankarskog tržišta, pa tako i Banca Intesa, iskoristio mogućnost zastoja u izmirenju svojih obaveza. S obzirom na produžene efekte pandemije, verujem da će najnovija mera centralne banke o uvođenju novog moratorijuma na otplatu kredita u avgustu i septembru pomoći da građani i privreda što lakše prebrode sve izazove i poteškoće sa kojima se suočavaju u ovom periodu“, izjavila je Draginja Đurić, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa.

Chat