• Nema predloga

Banca Intesa nudi građanima olakšice za otplatu kredita

Banca Intesa će svojim klijentima, kao i klijentima drugih banaka, omogućiti podnošenje zahteva za refinansiranje postojećih kredita sa ciljem relaksiranja mesečnih obaveza kroz produženje ročnosti postojećih kredita

Zahvaljujući odlukama o dopuni Odluke o adekvatnosti kapitala banke i izmeni i dopuni Odluke o upravljanju rizikom koncentracije po osnovu izloženosti banke određenim vrstama proizvoda, Narodna banka Srbije (NBS) je dodatno omogućila bankama da svojim klijentima, usled finansijskih izazova prouzrokovanih korona virusom, ponude povoljnije uslove u otplati kredita. Banca Intesa će svojim klijentima, kao i klijentima drugih banaka, omogućiti podnošenje zahteva za refinansiranje postojećih kredita sa ciljem relaksiranja mesečnih obaveza kroz produženje ročnosti postojećih kredita na nove produžene ročnosti do 9 godina, odnosno 10 godina za kredite za kupovinu motornih vozila, a vodeći se novousvojenom regulativom NBS. U skladu sa merama centralne banke, navedene olakšice odnose se na gotovinske, potrošačke i druge kredite, osim stambenih kredita i minusa po tekućem računu, koji su odobreni do 18.03.2020.

„U želji da na još jedan način doprinese ublažavanju posledica pandemije i pomogne građanima da prebrode finansijske izazove u vanrednim okolnostima, Banca Intesa će sprovesti i mere omogućene najnovijim odlukama NBS. Svesni smo da kao vodeća i sistemski važna banka imamo posebnu odgovornost u ovom periodu, zbog čega ćemo klijentima koji su se zadužili pre izbijanja Covid-19 krize omogućiti da svoje obaveze izmire kroz niže mesečne otplate i na duži vremenski period. Verujem da će sprovođenje i ove mere centralne banke, pored niza dosadašnjih, doprineti ne samo boljoj finansijskoj poziciji građana, već i privrednom oporavku i očuvanju stabilnosti finansijskog sistema. Pomenuo bih da Banca Intesa aktivno učestvuje i u programu kreditiranja sa garancijom države i da  su naši klijenti do sada podneli zahteve za kredite za likvidnost u ukupnom iznosu od gotovo 165 miliona evra, što potvrđuje da izuzetno veliki broj preduzeća ima potrebu i za ovim vidom podrške“, izjavio je Darko Popović, član Izvršnog odbora i direktor Divizije za poslovanje sa fizičkim licima i malim biznisom Banca Intesa.

Chat