• Nema predloga

UNICEF I BANCA INTESA ZA ŠKOLU BEZ NASILJA

Istraživanje pokrenuto u osnovnim školama u Srbiji pokazalo je da je nasilje među školskom decom široko rasprostranjeno i da predstavlja ozbiljan društveni problem.

Istraživanje pokrenuto u osnovnim školama u Srbiji pokazalo je da je nasilje među školskom decom široko rasprostranjeno i da predstavlja ozbiljan društveni problem.

UNICEF je 2005. godine, na osnovu pozitivnih iskustava u nekoliko zemalja, zajedno sa nadležnim ministarstvima i timom stručnjaka, započeo sveobuhvatni program edukacije u školama, namenjen učenicima, nastavnom osoblju, roditeljima i celokupnoj zajednici. Cilj ovog programa koji nosi naziv „Škola bez nasilja” je da osnaži sve učesnike u programu da prepoznaju nasilje, da na njega reaguju na konstruktivan način i da zajedno grade kulturu nenasilja u školi i njenom okruženju.

Banca Intesa ad Beograd i UNICEF su započeli saradnju 2006. godine, kada je Banca Intesa bila prva kompanija koja je podržala akciju i omogućila da osnovna škola “Vasa Živković” iz Pančeva bude uključena u program ”Škola bez nasilja”.

Trenutno je u  program uključeno 126 škola, što čini tek oko 10% od ukupnog broja u Srbiji. Još uvek je mnogo devojčica i dečaka koji svakodnevno doživljavaju neki oblik nasilnog ponašanja u školi i iz tog razloga je UNICEF i ove godine pokrenuo novu kampanju za prikupljanje finansijskih sredstava za program  „Škola bez nasilja”. Cilj ove kampanje je da se početkom naredne školske godine obezbedi uključivanje dodatnih škola koje su se prijavile za program.

Ove godine Banca Intesa i UNICEF proširili su svoju saradnju i kroz insertaciju direktne pošte uz mesečne račune korisnicima kreditnih kartica Banca Intesa, zajednički se obratili svim ljudima dobre volje i pozvali ih da zajedno podrže ovaj program.

Podrška ovom programu uticaće na stvaranje sigurne i podsticajne sredine u kojoj naša deca mogu da postignu bolji uspeh u školi, postanu srećnija i sigurnija u sebe.

Chat