• Nema predloga

Olakšan pristup kreditima za mala i srednja poljoprivredna preduzeća

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pokrenuli su program kreditne garancije u saradnji sa Banca Intesa,

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pokrenuli su program kreditne garancije u saradnji sa Banca Intesa, ProCredit bankom i Addiko bankom kako bi podstakli banke da ponude kredite u ukupnom iznosu od 90 miliona dolara prehrambenim proizvođačima i individualnim poljoprivrednim gazdinstvima tokom perioda od 12 godina.

Deo kreditnog portfelja namenjen je za podršku startapovima koji posluju manje od 3 godine, preduzećima čiji su vlasnici žene i pravnim licima u nerazvijenim regionima Srbije.

Pogodnosti  za korisnike kredita su duži rok dospeća i povoljniji uslovi kreditiranja.


Chat