• Nema predloga

Banca Intesa organizovala humanitarni novogodišnji bazar

Banca Intesa je u saradnji sa više organizacija civilnog društva priredila prvi humanitarni novogodišnji bazar na kojem su zaposleni u banci kupovinom predmeta i hrane usmerili oko 250.000 dinara u humane svrhe

Banca Intesa je u saradnji sa više organizacija civilnog društva priredila prvi humanitarni novogodišnji bazar na kojem su zaposleni u banci kupovinom predmeta i hrane usmerili oko 250.000 dinara u humane svrhe i donirali oko 200 kilograma prehrambenih proizvoda za najosetljivije kategorije društva.
Kupovinom božićnih i novogodišnjih poklona i dekoracije koje su izradili štićenici ustanova okupljenih u okviru Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju prikupljeno je oko 230.000 dinara, a slatkiša koje je pripremilo socijalno preduzeće Naša kuća još oko 15.000 dinara. Zaposleni u banci su takođe donirali oko 200 kilograma prehrambenih proizvoda Banci hrane za ustanove koje brinu o socijalno ugroženom stanovništvu i kupili celokupan tiraž magazina Lice Ulice čiji prodavci na ovaj način dolaze do jedinog izvora prihoda.

Chat