• Nema predloga

Evropska unija i EBRD podržavaju konkurentnost srpskih firmi

Krediti i podsticajna sredstva kao pomoć firmama da se pripreme za tržište Evropske unije

Mala i srednja preduzeća (MSP) u Srbiji u mogućnosti su da povećaju svoju konkurentnost zahvaljujući novom programu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) putem kojeg preduzeće mogu da realizuju ciljane investicije u kombinaciji sa podsticajnim sredstvima.

Program EBRD-a za povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća obuhvata kreditne linije vredne 40 miliona evra koje će preduzećima biti dostupne putem dve partnerske banke, Banca Intesa i UniCredit.
Pored toga, korisnici kredita moći će da iskoriste i bespovratna podsticajna sredstva koje je obezbedila Evropska unija u vrednosti od 15 procenata ukupne investicije.

Nakon uspešnog završetka investicionog projekta, MSP će dobiti bespovratna sredstva u iznosu od 15 procenata, što značajno smanjuje troškove investicija.

Takođe, preduzeća će imati pristup komplementarnom EBRD Programu savetodavne podrške malim i srednjim preduzećima kojeg finansira EU.

EBRD je vodeći institucionalni investitor u Srbiji. EBRD je do danas uložilo više od 5 milijardi evra u 250 projekata u zemlji. EBRD podržava razvoj privatnog sektora i tranziciju na zelenu ekonomiju.

Chat