• Nema predloga

Потписивање споразума о пословно техничкој сарадњи између Града Ниша и Banca Intesa ad Beograd

У оквиру Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2019. годину, који реализује Канцеларија за локални економски развој и пројекте Града Ниша, упућен је јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање привредних субјеката са територије Града Ниша

У оквиру Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2019. годину, који реализује Канцеларија за локални економски развој и пројекте Града Ниша, упућен је јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање привредних субјеката са територије Града Ниша, уз учешће Града кроз субвенционисање камате на кредите за:

• трошкове набавке машина и опреме,
• осавремењивање процеса производње,
• стабилизацију производње,
• инвестирање у нова савремена средства за рад и производњу,
• изградњу, реконструкцију и адаптацију пословног простора.

Комисија за доделу финансијских средстава у оквиру реализације овог програма, према критеријумима из јавног позива, изабрала је најповољнију понуду, коју је поднела “Banca Intesa” са којом је данас у Градској кући у Нишу потписан Споразум о пословној сарадњи. Споразум су потписали, у име Града, Градоначелник Дарко Булатовић и у име банке, регионални директор за пословање са физичким лицима и малим бизнисoм у Регионалном центру Ниш Виолета Марјановић.

Минимални износ кредита за који ће се субвенционисати камата је 100 000,00 динара, а максимални 1 500 000,00 динара. Град Ниш субвенционисаће камату до утрошка средстава, са роком отплате од 12 месеци. Сврха субвенционисања дела кредита је допринос привредном расту кроз лакши приступ приватног сектора кредитним средствима, која се одобравају по повољнијим условима.

Chat