• Nema predloga

EBRD i Evropska unija zajedno sa Banca Intesa Beograd podržavaju mala i srednja preduzeća u Srbiji

Mala i srednja preduzeća u Srbiji će ostvariti brojne pogodnosti od dodatnog pristupa izvorima finansiranja u vidu finansijskog paketa od 16,5 miliona evra koji će EBRD realizovati kroz kreditnu ponudu svog dugogodišnjeg partnera Banca Intesa.

Mala i srednja preduzeća u Srbiji će ostvariti brojne pogodnosti od dodatnog pristupa izvorima finansiranja u vidu finansijskog paketa od 16,5 miliona evra koji će EBRD realizovati kroz kreditnu ponudu svog dugogodišnjeg partnera Banca Intesa.

Ukupno 15 miliona evra će biti plasirano kroz kreditiranje malih i srednjih preduzeća za investicije vezane za implementaciju EU standarda, kako bi se poboljšala konkurentnost domaćih kompanija na domaćem i međunarodnom tržištu. Pored kredita, mala i srednja preduzeća će ostvariti dodatne pogodnosti u vidu investicionih podsticaja Evropske unije u visini od 15% od iznosa kredita, kao i savetovanja i prenošenja iskustava u vezi sa uvođenjem EU standarda.

Nakon uspešne realizacije 10 miliona evra kredita namenjenih ženama u biznisu, dodatnih 1,5 miliona evra će omogućiti podršku još većem broju preduzetnica u Srbiji.

O BANCA INTESA

Banca Intesa ad Beograd, članica Intesa Sanpaolo grupe je vodeća banka na domaćem tržištu, pouzdan partner za 1,35 miliona klijenata, fizičkih i pravnih lica. Sa neto bilansnom sumom od 5,2 milijarde evra, ukupnim depozitima od 3,7 milijardi evra i ukupnim plasmanima od 3 milijarde evra, Banca Intesa predvodi listu najuspešnijih banaka u Srbiji. Zahvaljujući razvijenoj poslovnoj mreži koju čine 154 ekspoziture širom Srbije, najrazvijenijoj mreži bankomata i POS terminala, kao i profesionalnom timu od oko 3,000 zaposlenih, banka ostvaruje stabilne rezultate u svim oblastima poslovanja razvijajući aktivnosti u segmentu poslovanja sa stanovništvom i malim biznisom, privredom i lokalnim samoupravama.

O EBRD

EBRD je vodeći institucionalni investitor u Srbiji. Ova Banka je do ovog trenutka investirala preko 5 milijardi evra kroz 238 projekata u zemlji. Banka podržava razvoj privatnog sektora i transformaciju ka zelenoj ekonomiji i investira u infrastrukturu kako bi se poboljšala povezanost u regionu Zapadnog Balkana.

Chat