• Nema predloga

Banca Intesa ponovo najbolja u Srbiji

Međunarodni finansijski magazin Global Finance proglasio je Banca Intesa za „Najbolju banku u Srbiji“ za 2019. godinu.

Međunarodni finansijski magazin Global Finance proglasio je Banca Intesa za „Najbolju banku u Srbiji“ za 2019. godinu.

Svoj odabir najuspešnijih banaka u više od 150 zemalja sveta urednici časopisa zasnovali su na analizi brojnih kriterijuma poslovanja, od rasta aktive i inovativnosti proizvoda, do strateških partnerstava i razvoja poslovanja. Pored objektivnih kriterijuma, uredništvo se rukovodilo i ocenama analitičara, konsultanata i predstavnika bankarskog i korporativnog sektora.

Banca Intesa zauzima vodeću poziciju na tržištu Srbije prema svim ključnim parametrima uspešnosti poslovanja - ukupnoj aktivi, kapitalu, kreditima i depozitima klijenata. Banka posluje sa 1,38 miliona klijenata u segmentu fizičkih lica, malog biznisa, malih i srednjih preduzeća, multinacionalnih i velikih kompanija, kojima stavlja na raspolaganje sveobuhvatnu ponudu modernih proizvoda i uslugu najvišeg nivoa.

Magazin Global Finance, sa sedištem u Njujorku i kancelarijama u Londonu i Milanu, od 1987. godine predstavlja važan izvor finansijskih informacija i analiza za čitaoce u 188 zemalja širom sveta. Ovaj renomirani časopis izdaje se na mesečnom nivou u tiražu od preko 50.000 primeraka.

Chat