• Nema predloga

Intesa Invest Masterclass okupio eminentne finansijske stručnjake

Banca Intesa je u saradnji sa svojom matičnom grupom Intesa Sanpaolo organizovala stručni skup pod nazivom Intesa Invest Masterclass povodom osnivanja društva za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest. Događaj je okupio gotovo 100 klijenata banke, ugledne finansijske stručnjake i visoke predstavnike Intesa Sanpaolo i Banca Intesa, koji su na panel diskusiji razmatrali aktuelne globalne ekonomske teme i njihov uticaj na srpsko tržište, kao i trendove u industriji investicionih fondova.

Banca Intesa je u saradnji sa svojom matičnom grupom Intesa Sanpaolo organizovala stručni skup pod nazivom Intesa Invest Masterclass povodom osnivanja društva za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest. Događaj je okupio gotovo 100 klijenata banke, ugledne finansijske stručnjake i visoke predstavnike Intesa Sanpaolo i Banca Intesa, koji su na panel diskusiji razmatrali aktuelne globalne ekonomske teme i njihov uticaj na srpsko tržište, kao i trendove u industriji investicionih fondova.

Danijel Gros (Daniel Gros), renomirani ekonomski ekspert i direktor Centra za proučavanje evropskih politika (CEPS) u Briselu, izjavio je da ekonomija beleži rast, kako u svetu, tako i u Srbiji, dodajući da Srbija može da se pohvali dobrim rezultatima u poljoprivredi, građevinarstvu i turizmu. Osvrćući se na investicione fondove, Gros je rekao da stvari ne mogu da se dese brzo i preko noći, ali da se ulaganjem u investicione fondove bez velikog rizika može ostvariti veći prinos nego kroz štednju.

Društvo Intesa Invest trenutno upravlja investicionim fondovima Intesa Invest Comfort Euro i Intesa Invest Cash Dinar. Intesa Invest Comfort Euro je otvoreni investicioni fond, organizovan kao balansirani fond koji ulaže u imovinu denominovanu u evrima. Namenjen je investitorima koji žele da deo svojih ulaganja usmere ka državnim obveznicama Srbije i država sa boljim kreditnim rejtingom, kao i da imaju određenu izloženost ka akcijama na prestižnim inostranim berzama. Intesa Invest Cash Dinar je otvoreni investicioni fond, organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine. Ovaj fond u najvećoj meri investira u novčane depozite banaka koje posluju na tržištu Srbije i državne hartije od vrednosti denominovane u dinarima, a prevashodno je namenjen investitorima koji žele da ostvare prinos u kratkom roku uz niski stepen volatilnosti.

Chat