• Nema predloga

EBRD i Banca Intesa potpisale ugovor o kreditnoj liniji za unapređenje energetske efikasnosti

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Banca Intesa potpisale su ugovor o kreditnoj liniji u vrednosti od 15 miliona evra za finansiranje projekata energetske efikasnosti privrednih subjekata i opština u Srbiji.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Banca Intesa potpisale su ugovor o kreditnoj liniji u vrednosti od 15 miliona evra za finansiranje projekata energetske efikasnosti privrednih subjekata i opština u Srbiji.

Krediti su dostupni svim preduzećima bez obzira na veličinu, javnim komunalnim preduzećima i opštinama, bez obzira da li su klijenti Banca Intesa ili ne. Banka ih odobrava u maksimalnom iznosu do 2 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti, odnosno do 2,5 miliona evra za klijente iz javnog sektora. Period otplate je do 7 godina, a posebnu pogodnost za krajnje korisnike predstavlja mogućnost dobijanja bespovratnih sredstava odmah po završetku investicije.

Ova kreditna linija je deo EBRD inicijative Tranzicija ka zelenoj ekonomiji (GET), i može se koristiti isključivo za investicije u osnovna sredstva koja dovode i do ušteda u potrošnji energije, poput poboljšanja osvetljenja, kupovine nove proizvodne opreme, solarnih panela i kotlarnica na biomasu, kao i za izolaciju objekata.

Ugovor je potpisan u okviru druge faze programa za održivu energetsku efikasnost na Zapadnom Balkanu (WeBSEFF II) koji obezbeđuje kreditne linije partnerskim bankama u regionu za dalje finansiranje preduzeća i opština koje žele da ulažu u energetsku efikasnost i male projekte obnovljive energije. Program je osmišljen i sprovodi se u bliskoj saradnji sa Sekretarijatom Energetske zajednice a upotpunjen je tehničkom podrškom i investicionim podsticajima za krajnje korisnike kredita koje obezbeđuje Evropska unija preko Investicionog okvira za Zapadni Balkan.

Kroz dosadašnju saradnju sa EBRD, ne uključujući sredstva iz ove linije, Banca Intesa je privredi i građanima Srbije pružila podršku od gotovo 164 miliona evra.

Chat