• Nema predloga

Prinos u kratkom roku uz Intesa Invest Cash Dinar

Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest pokrenulo je svoj drugi investicioni fond, Intesa Invest Cash Dinar.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest pokrenulo je svoj drugi investicioni fond, Intesa Invest Cash Dinar.

Intesa Invest Cash Dinar je otvoreni investicioni fond, organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine. Ovaj fond u najvećoj meri investira u novčane depozite banaka koje posluju na tržištu Srbije i državne hartije od vrednosti denominovane u dinarima, a prevashodno je namenjen investitorima koji žele da ostvare prinos u kratkom roku uz niski stepen volatilnosti.

Banca Intesa osnovala je Intesa Invest u februaru 2018. kako bi odgovorila na potrebe tržišta u pogledu investiocionog ulaganja sredstava.

Pored fonda Intesa Invest Cash Dinar, Intesa Invest trenutno upravlja i investicionim fondom Intesa Invest Comfort Euro. Intesa Invest Comfort Euro je otvoreni investicioni fond, organizovan kao balansirani fond koji ulaže u imovinu denominovanu u evrima. Namenjen je investitorima koji žele da deo svojih ulaganja usmere ka državnim obveznicama Srbije i država sa boljim kreditnim rejtingom, kao i da imaju određenu izloženost ka akcijama koje su listirane na prestižnim inostranim berzama.

Kako bi kupili investicione jedinice fondova kojima upravlja Intesa Invest, građani, odnosno pravna lica, treba da potpišu pristupnicu u bilo kojoj od specijalizovanih ekspozitura Banca Intesa za posredovanje u prodaji jedinica investicionih fondova. Nakon potpisivanja pristupnice klijenti mogu da uplate sredstva, a o iznosima i terminima uplata odluku donose samostalno, u skladu sa svojim mogućnostima i potrebama.

Chat