• Nema predloga

DinaCard debitna kartica za fizička i pravna lica

Banca Intesa će u skladu sa Zakonom o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica počevši od 17.08.2018. godine bez naknade uz tekući račun svojim klijentima izdavati DinaCard debitnu karticu za fizička lica i Dina Business debit karticu za pravna lica, sa mogućnošću korišćenja za obavljanje transakcija u zemlji.

Banca Intesa će u skladu sa Zakonom o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica počevši od 17.08.2018. godine bez naknade uz tekući račun svojim klijentima izdavati DinaCard debitnu karticu za fizička lica i Dina Business debit karticu za pravna lica, sa mogućnošću korišćenja za obavljanje transakcija u zemlji. Debitne kartice drugog brenda za obavljanje transakcija u zemlji i inostranstvu Banka će izdavati i reizdavati na pismeni zahtev klijenata, uz prethodno izdatu DinaCard, odnosno Dina Business debit karticu.

Debitne kartice izdate do 16.8.2018. godine važe do datuma isticanja, koji je utisnut na kartici. Prilikom produženja roka važenja debitne kartice, počev od 17.8.2018.godine, korisnicima debitnih kartica će bez naknade biti izdata DinaCard debitna kartica odnosno Dina Business debit kartica, kada korisnici mogu podneti pismeni zahtev za izdavanjem debitne kartice drugog brenda.

Shodno navedenom, Banca Intesa je uskladila Opšte uslove poslovanja za platne račune i platne usluge korisnika i Opšte uslove poslovanja za debitne kartice za fizička lica, kao i Opšte uslove poslovanja za platne račune i platne usluge za pravna lica i preduzetnike i Opšte uslove poslovanja za business debitne kartice za pravna lica i preduzetnike koji su klijentima dostupni u svim ekspoziturama Banke, kao i na internet stranici www.bancaintesa.rs.

Chat