• Nema predloga

INTESA SANPAOLO I INTRUM POSTIGLI STRATEŠKI SPORAZUM U POGLEDU NENAPLATIVIH KREDITA

Nakon što je Upravni odbor Intesa Sanpaolo dao saglasnosti na ponudu koju je Banka dobila od kompanije Intrum, Intesa Sanpaolo i Intrum su postigli obavezujući sporazum o formiranju strateškog partnerstva u pogledu nenaplativih kredita

Nakon što je Upravni odbor Intesa Sanpaolo dao saglasnosti na ponudu koju je Banka dobila od kompanije Intrum, Intesa Sanpaolo i Intrum su postigli obavezujući sporazum o formiranju strateškog partnerstva u pogledu nenaplativih kredita kojim su obuhvaćene sledeće dve transakcije:

• Kreiranje vodećeg servisera na italijanskom tržištu nenaplativih kredita putem integracije italijanskih platformi nenaplativih kredita Intesa Sanpaolo i kompanije Intrum, sa sledećim karakteristikama:
       - servisirani iznos od oko 40 milijardi evra;
       - 51% nove platforme biće u vlasništvu Intruma, a 49% u vlasništvu Intesa Sanpaolo;
       - desetogodišnji ugovor za servisiranje portfolija loših plasmana banke Intesa Sanpaolo („sofferenze“), sa ugovorenim
       uslovima koji su u skladu sa tržišnim standardima;
       - značajni planovi za komercijalni razvoj nove platforme na domaćem tržištu;
       - angažovanje oko 1.000 zaposlenih, uključujući oko 600 iz Intesa Sanpaolo, u vezi sa čime će se voditi razgovori sa
       sindikatima, a sve u cilju daljeg unapređenja ljudskih resursa.

• Raspolaganje i sekjuritizacija velikog porftolija loših plasmana Intesa Sanpaolo grupe u iznosu od 10,8 milijardi evra bruto knjigovodstvene vrednosti, po ceni koja je u skladu sa već zabeleženom knjigovodstvenom vrednošću dela loših plasmana Grupe koji mogu da se ustupaju, uzimajući u obzir scenario prodaje. Kapital subjekta koje će vršiti sekjuritizaciju biće strukturiran na sledeći način, kako bi se obezbedilo potpuno računovodstveno i regulatorno povlačenje iz bilansa portfolija na dan zaključenja transakcije (očekuje se u novembru 2018).
       - Senior tranša u iznosu od 60% vrednosti portfolija, koju treba da preuzme grupa vodećih banka;
       - Junior i Mezanin tranše, u iznosu od preostalih 40% cene portfolija, koju treba da preuzme firma (51%) – u kojem će
        učestvovati Intrum i još jedan ili više suinvestitora, ali koji će u smislu korporativnog upravljanja delovati kao jedan
        investitor – i Intesa Sanpaolo (49%).

Navedene transakcije, za koje je potrebna saglasnost nadležnih organa, predviđaju valorizaciju u iznosu od oko 0,5 milijardi evra za platformu Intesa Sanpaolo za servisiranje i oko 3,1 milijardu evra za portfolio loših plasmana za koji treba izvršiti sekjuritizaciju.

Chat