• Nema predloga

Banca Intesa i Intesa Leasing potpisale nove kreditne linije sa EIB-om

Banca Intesa i Evropska investiciona banka (EIB) potpisale su ugovor o prvoj tranši kreditne linije, u vrednosti od 30 miliona evra, čija će sredstva Banca Intesa plasirati malom biznisu i malim i srednjim preduzećima u vidu dugoročnih kredita pod povoljnijim uslovima od tržišnih. Tranša je deo kreditne linije od ukupno 60 miliona evra koju je EIB odobrio Banca Intesa za podršku sektoru malih i srednjih preduzeća.

Banca Intesa i Evropska investiciona banka (EIB) potpisale su ugovor o prvoj tranši kreditne linije, u vrednosti od 30 miliona evra, čija će sredstva Banca Intesa plasirati malom biznisu i malim i srednjim preduzećima u vidu dugoročnih kredita pod povoljnijim uslovima od tržišnih. Tranša je deo kreditne linije od ukupno 60 miliona evra koju je EIB odobrio Banca Intesa za podršku sektoru malih i srednjih preduzeća.

Banca Intesa će kredite iz EIB linije odobravati sa rokom otplate od dve do 12 godina i grejs periodom do dve godine. Krediti se mogu koristiti za finansiranje trajnih obrtnih sredstava; kupovinu, rekonstrukciju ili proširenje osnovnih sredstava osim zemlje; nematerijalna ulaganja; razvoj, planiranje i finansijske troškove tokom perioda izgradnje; troškove istraživanja i razvoja, kao i razvoj distribucione mreže u zemlji i inostranstvu.

Ovo je četvrta po redu kreditna linija koju je Banca Intesa potpisala sa EIB-om od 2006. godine, a zahvaljujući dosadašnjoj saradnji dve institucije Banca Intesa je domaćoj privredi odobrila kredite u ukupnoj vrednosti od 100 miliona evra.

Kompanija Intesa Leasing, koja zajedno sa Banca Intesa posluje u okviru međunarodne bankarske grupacije Intesa Sanpaolo, takođe je potpisala ugovor o kreditnoj liniji sa EIB-om, u iznosu od 20 miliona evra. Sredstva su namenjena malim i srednjim preduzećima i mogu se koristiti za finansiranje komercijalnih i putničkih vozila, opreme, kao i nekretnina za sopstvene poslovne potrebe, a odobravaju se sa rokom oplate od dve do sedam godina.

Kroz prethodne dve kreditne linije realizovane sa EIB-om, kompanija Intesa Leasing je podržala privredu sa 10 miliona evra.

Chat