• Nema predloga

INTESA SANPAOLO ZAKLJUČILA SPORAZUM O PREUZIMANJU GRUPE MORVAL VONWILLER

Intesa Sanpaolo, međunarodna bankarska grupacija u okviru koje posluje Banca Intesa, i akcionari holdinga Morval Vonwiller SA (u daljem tekstu „Grupa“) zaključili su sporazum o kupoprodaji Grupe, uključujući i banku Banque Morval SA.

Sporazum je u skladu sa strateškim planom Intesa Sanpaolo da osnaži svoje prisustvo na međunarodnim tržištima u oblasti privatnog bankarstva. Prisustvo Grupe u Ženevi omogućiće Diviziji za privatno bankarstvo Intesa Sanpaolo, koja trenutno posluje u Luganu, Londonu i Luksemburgu, da se proširi i na to tržište.

Intesa Sanpaolo, međunarodna bankarska grupacija u okviru koje posluje Banca Intesa, i akcionari holdinga Morval Vonwiller SA (u daljem tekstu „Grupa“) zaključili su sporazum o kupoprodaji Grupe, uključujući i banku Banque Morval SA.

Sporazum je u skladu sa strateškim planom Intesa Sanpaolo da osnaži svoje prisustvo na međunarodnim tržištima u oblasti privatnog bankarstva. Prisustvo Grupe u Ženevi omogućiće Diviziji za privatno bankarstvo Intesa Sanpaolo, koja trenutno posluje u Luganu, Londonu i Luksemburgu, da se proširi i na to tržište.

Nakon završetka transakcije, Grupa će imati koristi od veličine, obima i finansijske snage Intesa Sanpaolo. Ova inicijativa omogućiće značajnu korist klijentima i zaposlenima Grupe, nudeći im sinergiju prednosti koje donose pozicija banke Banque Morval kao međunarodnog pružaoca usluga privatnog bankarstva i status Intesa Sanpaolo kao vodeće evropske finansijske institucije.

Članovi porodice Zanon di Valgiurata koja je osnovala Grupu i koji su trenutno u upravi Grupe ostaće manjinski akcionari i biće i dalje uključeni u upravljanje poslovima Grupe.

Transakcija je predmet odobrenja svih relevantnih regulatornih organa.

Chat