• Nema predloga

Banca Intesa potvrdila vodeću poziciju na e-commerce tržištu

Građani Srbije su u 2016. godini putem e-commerce usluge Banca Intesa obavili više od 650.000 internet transakcija, a trgovci ostvarili više od 3,5 milijardi dinara prometa. Rast broja transakcija od 66 odsto i prometa od 53 odsto u odnosu na godinu ranije potvrdili su lidersku poziciju Banca Intesa na e-commerce tržištu Srbije.

Građani Srbije su u 2016. godini putem e-commerce usluge Banca Intesa obavili više od 650.000 internet transakcija, a trgovci ostvarili više od 3,5 milijardi dinara prometa. Rast broja transakcija od 66 odsto i prometa od 53 odsto u odnosu na godinu ranije potvrdili su lidersku poziciju Banca Intesa na e-commerce tržištu Srbije.

Banca Intesa je bila prva banka koja je na tržište Srbije uvela e-commerce uslugu još 2007. godine, kada je omogućila građanima da obavljaju kupovinu putem interneta. Sigurnost kupovine na internet prodajnim mestima obezbeđena je 3D secure sistemom za autorizaciju i naplatu transakcija, koji pri verifikaciji korisnika, pored upotrebe CAP čitača, pruža mogućnost korišćenja i SMS OTP (SMS one time password) sistema potvrde plaćanja za Visa i Mastercard kartice. Pored visokog nivoa bezbednosti, Banca Intesa je na ovaj način e-commerce uslugu učinila još efikasnijom i jednostavnijom za korišćenje.

Najveći udeo u e-commerce transakcijama Banca Intesa ima kupovina avio karata, karata za kulturne događaje, bele tehnike i knjiga, odeće i obuće, kozmetičkih proizvoda, kao i usluga mobilne telefonije.

Chat