• Nema predloga

Dodatnih 100 miliona evra kredita za preduzetnike i mala i srednja preduzeća

Evropski investicioni fond i Banca Intesa produžili su ugovor o garanciji u okviru COSME programa Evropske unije za konkurentnost malih i srednjih preduzeća.

Aneks ugovora će omogućiti Banca Intesa da nakon uspešne realizacije 60 miliona evra kredita u okviru ugovora potpisanog u decembru 2016. podrži još 2.200 malih i srednjih preduzeća i preduzetnika sa dodatnih 100 miliona evra kredita sa znatno relaksiranim sredstvima obezbeđenja.

Evropski investicioni fond i Banca Intesa produžili su ugovor o garanciji u okviru COSME programa Evropske unije za konkurentnost malih i srednjih preduzeća.

Aneks ugovora će omogućiti Banca Intesa da nakon uspešne realizacije 60 miliona evra kredita u okviru ugovora potpisanog u decembru 2016. podrži još 2.200 malih i srednjih preduzeća i preduzetnika sa dodatnih 100 miliona evra kredita sa znatno relaksiranim sredstvima obezbeđenja.

Banca Intesa je prva banka koja je na tržištu Srbije započela realizaciju COSME programa. Za manje od šest meseci sprovođenja programa u Srbiji, banka je pružila podršku za oko 1.300 malih i srednjih preduzeća i preduzetnika.

COSME program Evropske unije traje od 2014. do 2020. godine, a raspolaže ukupnim budžetom od 2,3 milijarde evra.

Chat