• Nema predloga

Odgovor za 15 minuta uz On-line keš kredite Banca Intesa

U nastojanju da svojim klijentima omogući da na još jednostavniji i fleksibilniji način obezbede dodatna novčana sredstva, Banca Intesa im je pružila mogućnost podnošenja kreditnog zahteva i putem aplikacije elektronskog bankarstva.

U nastojanju da svojim klijentima omogući da na još jednostavniji i fleksibilniji način obezbede dodatna novčana sredstva, Banca Intesa im je pružila mogućnost podnošenja kreditnog zahteva i putem aplikacije elektronskog bankarstva.

Na ovaj način građani mogu aplicirati za Laki keš, Intermezzo keš i Senior keš kredite Banca Intesa i dobiti odgovor o statusu kreditnog zahteva u roku od 15 minuta. Do 31.03.2017. godine klijentima se ne naplaćuje naknada za obradu kreditnih zahteva podnetih putem aplikacije elektronskog bankarstva.

Kredit se realizuje samo jednim odlaskom u ekspozituru radi potpisivanja Ugovora i preuzimanja novca, a od dokumentacije je potrebna jedino lična karta.

Chat